Erik Dupont

Sworn Translator

Priser

Våre priser er avhengig av vanskelighetsgrad, språkkombinasjon, deadline, osv., men ligger som oftest mellom € 0,09 og € 0,16 pr. ord.

Priser for islandsk og finsk kan være høyere.

Be oss om et gratis tilbud, slik at vi kan finne en løsning som alle blir tilfreds med.

Listen nedenfor er kun veiledende:

Fra norsk/dansk/svensk/engelsk/fransk til nederlandsk/flamsk:
€ 0,09 – 0,12 pr. ord

Fra norsk/dansk/svensk/nederlandsk/flamsk/fransk til engelsk:
€ 0,12 – 0,14 pr. ord

Fra nederlandsk/flamsk/engelsk/fransk til norsk/svensk/dansk:
€ 0,13 – 0,15 pr. ord

Finsk og islandsk: priser avtales separat.
Minimumstakst: € 25,-

Timepris for korrekturarbeid, revisjoner, proofreading, osv.:
€ 35,-

Legalisering av oversettelser v/ domstolen i Antwerpen (Belgia):
€ 40,-

Statsautorisert oversetter ved domstolene i Antwerpen, Dendermonde, Turnhout og Leuven (Belgia) for norsk, svensk, dansk, engelsk og nederlandsk.

©2016 Erik Dupont – All rights reserved – Webdesign by eFlavours